Termat


Termat & Kushtet

Kushtet e përdorimit

 

"Duke përdorur çdo pjesë të faqes, ju pranoni dhe pranoni të gjitha termat dhe kushtet e përdorimit."

 

Asnjë pjesë e faqes nuk duhet të përdoret për qëllime të paligjshme, as për promovimin e saj.

Kjo faqe ofron shërbimet e saj për përdoruesit në mirëbesim.

Ju përdorni të gjitha shërbimet e uebsitit në përgjegjësinë tuaj dhe kjo faqe nuk mund të jetë përgjegjëse për ndonjë dëm që rezulton nga përdorimi.

Politika e privatësisë

Ju lutemi gjithashtu vizitoni politikën tonë të privatësisë për mbrojtjen e informacionit të klientit. Për politikën e privatësisë, shihni Politikën e privatësisë

 

Pëlqimi juaj

Duke përdorur këtë faqe, ju pranoni Termat dhe Kushtet e Përdorimit.

 

Ndryshimi i Kushteve të Përdorimit

Nëse vendosim të ndryshojmë Kushtet e përdorimit tonë, ne do ta vendosim atë në këtë faqe.